• Vi vill höra era idéer!
  Vi vill höra era idéer!
  Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Läs gärna vår strategi och hör av er till oss om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven! Läs mer
 • Utvärdering är klar
  Utvärdering är klar
  Utvärderingen av Leader Nedre Dalälven 2008 - 2014 är klar.

  Ett stort tack riktas till alla projektmedarbetare som hjälpt oss att få till faktaunderlaget!
  Läs mer

Leader – en metod för lokal utveckling

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Ung i Nedre Dalälven

Nu är Leader Nedre Dalälvens ungdomsprojekt igång. Är du mellan 13 och 25 år och har en idé som du vill genomföra? Ta kontakt med vår ungdomscoach Sofia!

LÄS MER

Medlemskap

Föreningar, företag och organisationer välkomnas att bli medlemmar i föreningen Leader Nedre Dalälven 3.  Välkommen med er ansökan!

LÄS MER

Vi vill höra era idéer

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er till oss eller skicka in en ansökan om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

LÄS MER
Kalendarium
20/3 LAG-möte
31/5 LAG-möte och stämma
4/10 LAG-möte
6-7/12 LAG-möte

Nyhetsbrev
Januari 2018

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Registrera dig nedan.

Namn

E-post
Lämna följande fält tomt


» Arkiv nyhetsbrev

  » Följ oss på facebook